Byvandringer i Nordborg

Kom med på en byvandring i Nordborg og hør om dens spændende 1000 årige historie.

Nordborg slot – eller Alsborg – er grundlagt som det ældste slot i den nuværende Sønderborg kommune. Grundlagt af Svend Grathe som værn mod venderne – beboet af hertuger – besøgt af Dronning Margrethe den første – hærget af svenskerne – nedbrændt – genopbygget – nedrevet – ejet af kongen – nybygget i tysk tid – i 1920 etableret som dansksindet efterskole.

Herefter besøger vi det nye anlæg ved søen og historien om genforeningsstenen og den nye cirkulære bro, der går ud i søen.

Gå en tur gennem den ældste gade i Nordborg – som brændte i den store brand i 1792, hvor over halvdelen af byens huse brændte – og se hvordan man derefter byggede flugtveje mellem husene for at undgå en ny brand.

Kom med ind i Nordborg Kirke grundlagt for over 1000 år siden – se den flotte altertavle og prædikestol – og gravkapellet med de hertugelige kister – og den gotlandske døbefont fra 1200 tallet.

Nordborg har sin egen ”røde plads” hvor der var ”Kleinbahn” – smalsporet tog til resten af Als indtil 1933 – Storegade der er præget af byens udvikling fra ”hovedstad” i Als Nørherred – opblomstringen i 50’ er og 60’erne – og igen nedgangen i industriarbejdspladser og  i butikslivet som følge af centralisering og større butikker.

Herefter skulpturen ”Forbundethed” rejst i anledning af 100 året for genforeningen.

Endelig kommer vi forbi hvor det første forsamlingshus i Nordborg blev bygget og hvor byens berømte Astronom med 5 kometopdagelser boede – for til sidst at slutte med en forfriskning i arkivets flotte  bygning fra 1784. Her vises billeder af Bombenatten i Holm i 1942 – Kleinbahnruten på Als og stationerne på Nordals og de erhvervsdrivende i Nordborg i 1870’erne.

09.11.2022

Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

Inspiration til gåtur i Oldenor området (ca. 6 km.)