Malerforretningen på Stakkelhøj

Billedet ovenfor er fra Nordborgvej 16 taget i 1913, på billedet familien Petersen Omkring 1890 blev landevejen fra Sønderborg til Nordborg rettet ud mellem Elsmark og Havnbjerg ved Stakkelhøj. Den gamle landevej havde indtil da dannet skellet mellem gårdejer Christen Jensens (1854 – 1948) og gårdejer Christen Petersens (1853 – 1924) marker. Nu tog man … Læs Mere

Lørdag d. 5. maj 1945 kunne man læse følgende i dagspressen:

På billedet herover, Peter Bleshøy på slotsgrunden efter tyskernes rømning i 1945 Tyskerne i Danmark har i Gaar kapituleret Det tyske tropper i Holland, Nordvettyskland og Danmark har overgivet sig til Montgomery. Kapitulationen traadte i Kraft i Dag til Morgen Al tysk Modstand i Nordvesttyskland er ophørt. Feltmarskal Montgomery har meddelt General Eisenhower, at alle … Læs Mere

Hans Jørgen Skov

Skrevet af Gunnar DahlEnhver teenager fra tresserne husker tydeligt radioprogrammerne »Mellem lektierne«, »For de unge« og ikke mindst »Efter skoletid«.Her kunne lytterne ønske et musiknummer med f.eks. Elvis Presley, Cliff Richard, Pat Boone og mange flere. Det var popmusikken som gjorde sit indtog i Danmarks Radio med oprettelse af den nye kanal »Musikradioen«, som senere … Læs Mere

Storegade 47 solgt til Sønderborg kommune

2011

Grunden til denne ejendom blev udstykket 1914 fra art. 42, Løjtertoft 1-3.
1914-1936. Minna Petersen * Hansen. Hun var x med bagermester Marcus Christian Petersen, som 1914 købte grunden her og byggede beboelse og bageri. Han var * 1867 som søn af bagermester Marcus Julius Petersen, Skomagergade 4, udlært hos faderen, derefter bagersvend i Haderslev.
1936-1947. Thomas Jørgen Matthiesen, bagermester.
1947-1957.  H.V.Skau, bagermester.
1957-1983. Hans Peter Thygesen, bagermester, senere også Tricotage handler. Han havde først også cafe’ i ejendommen.
1983-1987. Erik Dahl Mogensen, bagermester.
1987-1987. Oluf Kristian Krogh, bagermester.
1987-1989. Bjarne Kragh. bagermester.
1989-1990. Rene’ Sørensen.
1992-1996. Willy Madsen, smørrebrødsforretning.
Kilde. Jens Møller

Storegade 47 ca. 1925
Fra omkring 1925
Ukendt dato