Jeanne d’Arc i Nordborg

Under stor opmærksom i byen, kom Jeanne d’Arc tilbage til Nordborg i 1993. I godt 85 år havde hun stået i en kælder på Sønderborg Slot. Hendes første stop blev Hotel Nørherredhus. Hun skulle hjælpe daværende forpagterpar Sonja Karaoglan og Tom Christensen, med at krostuens gæster udviste sømmelig optræden. Senere fik hun nogle år på … Læs Mere

Rejsegilde på Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

Rejsegilde

Vi havde i dag et rejsegilde på et mangeårigt ønske i – nemlig en ny sidebygning. Vi har i flere år haft pladsproblemer – også fordi den gamle sidebygning var uegnet til opbevaring af arkivalier. Nybygningen har lige så mange kvadratmeter som den gamle. Det bliver et stort lokale, som vi vil indrette med reoler … Læs Mere

Vinduesøl, hvad betyder det ?

Se modtagne svar vi har modtaget nederst på siden: Fra vore beskrivelser i arkivet omkring Storegade 17 Dette hus er bygget ca. 1640, hvor Philip Kok holder “Vinduesøl“, dette fremgår yderligere af, at præsten ved een af de sidste børns dåb i kirkebogen skriver, at det er * udi hans nye hus, ligesom en datter … Læs Mere

Malerforretningen på Stakkelhøj

Billedet ovenfor er fra Nordborgvej 16 taget i 1913, på billedet familien Petersen Omkring 1890 blev landevejen fra Sønderborg til Nordborg rettet ud mellem Elsmark og Havnbjerg ved Stakkelhøj. Den gamle landevej havde indtil da dannet skellet mellem gårdejer Christen Jensens (1854 – 1948) og gårdejer Christen Petersens (1853 – 1924) marker. Nu tog man … Læs Mere

Tvangsfjernelse af børn fra Vesterlund

Fik du ikke set udsendelsen? Kan du se det her link Genforeningen LIVE i Sønderborg Her kommer journalist Søren Vesterby blandt andet ind på historien om Cathrine Marie Nielsen fra Vesterlund. Hun fik tvangsfjernet sine 10 børn, fordi hun var for dansksindet. Søren var i vores hus for ca. et år siden, for at få … Læs Mere

Lørdag d. 5. maj 1945 kunne man læse følgende i dagspressen:

På billedet herover, Peter Bleshøy på slotsgrunden efter tyskernes rømning i 1945 Tyskerne i Danmark har i Gaar kapituleret Det tyske tropper i Holland, Nordvettyskland og Danmark har overgivet sig til Montgomery. Kapitulationen traadte i Kraft i Dag til Morgen Al tysk Modstand i Nordvesttyskland er ophørt. Feltmarskal Montgomery har meddelt General Eisenhower, at alle … Læs Mere

Kirkevænget i Nordborg

Luftfotoet er fra 1956 se link Har du nogle interessante billeder / indslag omkring Kirkevænget, hører vi meget gerne fra dig. Kirkevænget i 1960 Kirkevænget i 1960 set fra Kirkegade