Bækgade 11/Pottemagergade 10, Nordborg

Billedet herover er fra 1980 Denne grund er udstykket fra art. 205, Storegade 27, 1938.1938 – 1963 Christian Jensen, maskinfabrikant.1963 – Elfride Cecilie Hansen, f. Jensen, frue fra EgernsundHuset blev i mange år lejet ud.Bent Jensen, fabrikant.Fra 1991 overført til Pottemagergade 10. Fra Finmann’s hus til hus

Bækgade 10/Søvænget 1, Nordborg

Billedet herover er fra 1890 1879 – 1888 Anna Maria Nicolina Hansen, f. Jørgensen, og P. Jørgen Hansen fra Nypøl v. Lysabild. Pastor Wernich boede til leje her i huset, efter sin afgang.1888 – 1904 Heinrich Friedrich Priehs, landpostbud.1904 – 1911 Heinrich Friedrich Priehs’ arvinger. 11 personer.1911 – 1919 Otto Andreas Otsen, købmand.1919 – 1949 … Læs Mere

Bækgade 9, Nordborg

Billedet herover er fra 1915 1925 – 1936 Hans Christian Jensen, dampvaskeriejer, x med Catharina Maria, f. Nissen.1936 – 1953 Hans Mathiesen, arbejdsmand, x med Anne Kathrine, f. Kock. De startede Nordborg Dampvaskeri.1953 – 1953 Sven Petersen og Niels Hansen, begge fra Bjerndrup.1953 – Johann Paulsen, murer, x med Esther Maren Madsine, f. Hansen.1955 tinglystes … Læs Mere

Bækgade 7, Nordborg

Billedet herover er fra 1910 1921 – 1942 Hermann Runge, lokomotivfører * 1886 i Kiel som søn af togfører Hermann Runge og hustru Caroline Sophie, f. Haarstrich, Kiel, senere Sønderborg. Han ombyggede og udvidede huset, hvor forrige ejers enke, Marikke havde aftægt. Han x med Charlotte S., * 1889.1942 – 1948 Lorenz Christiansen, værkfører fra … Læs Mere

Bækgade 6, Nordborg

Billedet herover er fra 1925 1911 – 1933 Nicolai Christian Nielsen, retstjener, kaldt “Tårntrækkeren” *1857 i Arnitlund, Vedsted sogn. x 1881 med Dorothea Maria Johansen fra Rishjarup. Udover at være retstjener var han også fangevogter, og hans kone lavede maden til de indsatte i fængslet, der dengang lå Ridepladsen 8, hvor denne familie også boede. … Læs Mere

Bækgade 3, Nordborg

Billedet herover er fra 1910 Art 24 A, Bækgade 3 A1869 – 1884 Frederik Lange, daglejer og maler, x med Anna Maria Jørgensen Hess fra Egen.1884 — 1904 Frederik Jørgensen Lange, malermester, x med Gertrud Margrethe Thomsen, en datter af daglejer Thomas Thomsen, Nordborg.1904 — 1949 Frederik Thomas Lange, malermester, x med Kirstine Marie Schmidt. … Læs Mere

Bækgade 2, Nordborg

Billedet herover er fra 1970 huset til højre Dette var oprindelig et engstykke, hvorfra også naboejendommen, Bækgade 6 blev udstykket. Det kaldes fra gammel tid “Potte-magergraven, el. ” E’ Potgrav “ Det ejedes først af ejeren af Søvænget 9, men blev 1925 solgt til Lorenz Lange Petersen, kreaturhandler, Smedegade 5, senere solgtes det som byggegrund.1952 … Læs Mere

Bækgade 1, Nordborg

Billedet herover er fra 1918 huset til venstre 1870 – 1882      Hans Jensen Bonde, boelsmand fra. Havnbjerg.1882 – 1890    Als Nørre- og Egen herreds Politidistrict.1890 – 1922      Amtskontor, der var indrettet fængsel i kælderen.1922 – 1928   Nordborg Flække.1928 – 1929;      Jørgen Hansen, privatmand og hustru Anna Margrethe f. Thonesen.1929 – 1931      Carl August Richard Kohls, … Læs Mere

Storegade 89, Nordborg

Billedet herover er fra 1932 1951-1958,          Christen Hansen Christensen, overlærer ved Nordborg skole.1958-1979,          Peter Jollmand, gårdejer.1979-1985,          Louise Dor. Jollmand, enke.1985-1985,          F. Fosmark og Bo Nørrelykke.1985-1989,          Kim og Helle Kristensen.1989-1994,          Winni Nielken Sobul og, Jørgen Jensen Sobul. Fra Finmann’s hus til hus