Bliv frivillig i vores arkiv, evt. på deltid!😊

På Nordborg Lokalhistoriske arkiv, Løjtertoft 32 i Nordborg, er vi for tiden 12 frivillige
Vore “normale” arbejdstider er onsdage og fredage fra kl. 10:00-14:00, hvor vi så også holder en middagspause i ca. ½time. Fællesskab baseret på at “bevare fortiden til fremtiden” som den drivende kraft.
Anden tidspunkt kan evt. også aftales. Hvis du bedre kan på andre dage😊
Kunne du evt. have lyst til at støtte indsatsen, evt. kun 1 dag om ugen i en periode, er du stadig meget velkommen.
Det kunne også være sæsonbestemt evt. 1. og 4 kvartal, meld hvad du kan/vil støtte sagen med.
Har du lyst til at bidrage til aktiviteter i forbindelse med Lokalarkiv arbejde, kontakt da vores arkivleder.

Arkivleder Gunnar Dahl: arkivleder@norlak.dk

rev3 16/8 -2023