Bækgade 6, Nordborg

Billedet herover er fra 1925

1911 – 1933 Nicolai Christian Nielsen, retstjener, kaldt “Tårntrækkeren” *1857 i Arnitlund, Vedsted sogn. x 1881 med Dorothea Maria Johansen fra Rishjarup. Udover at være retstjener var han også fangevogter, og hans kone lavede maden til de indsatte i fængslet, der dengang lå Ridepladsen 8, hvor denne familie også boede. Ifl. byggeansøgning af 28-11-1911 ansøgte han om at måtte bygge huset her, og senere samme år søgte han om tilladelse til at måtte bygge et udhus. Han kautionerede for Møller Hansen, og ved hans † måtte svigersønnen indløse et pant på 9000,- kr., og fik til gengæld huset.
1933 – 1964 Marius Hansen, postbud fra Toftlund. Huset blev lejet ud, idet M. Hansen først flyttede hertil efter sin pensionering 1945.
1964 – 1987 Mary Andresen, f. Hansen.
Steen Jacobi, advokat.
1987 – Svend Erik Bonde, autoreparatør, Havnbjerg.

Fra Finmann’s hus til hus