Bækgade 10/Søvænget 1, Nordborg

Billedet herover er fra 1890

1879 – 1888 Anna Maria Nicolina Hansen, f. Jørgensen, og P. Jørgen Hansen fra Nypøl v. Lysabild. Pastor Wernich boede til leje her i huset, efter sin afgang.
1888 – 1904 Heinrich Friedrich Priehs, landpostbud.
1904 – 1911 Heinrich Friedrich Priehs’ arvinger. 11 personer.
1911 – 1919 Otto Andreas Otsen, købmand.
1919 – 1949 Andreas Nicolaisen, fhv. mejeribestyrer på Pøl mejeri, f. 1866. Han var mejeribestyrer i Pøl i 42 år, indtil 1931. Hans kone Augusta, f. Jørgensen f. ca., 1864 i Svendborg, hun † 1940.
1949 – 1953 Synned Jacobine Petersen, f. Nicolaisen, husejer. Der boede flere mennesker til leje i den periode, hvor Nicolaisen familien ejede huset. Således 1925 skorstensfejermester Holger Hede, senere også dameskrædderinde frk. Junckersdorf, f. ca.1868.
1953 – 1969 Åge Petersen, værkfører.
1969 – Einar Christensen, fabriksarbejder.

Fra Finmann’s hus til hus