Bækgade 9, Nordborg

Billedet herover er fra 1915

1925 – 1936 Hans Christian Jensen, dampvaskeriejer, x med Catharina Maria, f. Nissen.
1936 – 1953 Hans Mathiesen, arbejdsmand, x med Anne Kathrine, f. Kock. De startede Nordborg Dampvaskeri.
1953 – 1953 Sven Petersen og Niels Hansen, begge fra Bjerndrup.
1953 – Johann Paulsen, murer, x med Esther Maren Madsine, f. Hansen.
1955 tinglystes en forpagtningskontrakt og en forkøbsret til landmand Erik Rudebeck, Toftlund. Nedbrudt.
Udstykket herfra:
Bækgade 9 A, det gamle vaskeri
1986 — Liselotte Koukal.

Fra Finmann’s hus til hus