Lørdag d. 5. maj 1945 kunne man læse følgende i dagspressen:

På billedet herover, Peter Bleshøy på slotsgrunden efter tyskernes rømning i 1945

Tyskerne i Danmark har i Gaar kapituleret

Det tyske tropper i Holland, Nordvettyskland og Danmark har overgivet sig til Montgomery.

Kapitulationen traadte i Kraft i Dag til Morgen

Al tysk Modstand i Nordvesttyskland er ophørt. Feltmarskal Montgomery har meddelt General Eisenhower, at alle tysk Styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark, inklusive de frisiske Øer, havde overgivet sig til 21. Armégruppe med virkning fra Kl. 8.00 dobbelt britisk Sommertid.

Tropperne står under Komando af Ernst von Busch, anslaas i Danmark til 110.000 Mand, deraf 25.000 Marinesoldater og andet Flådepersonel.

I Nordborg kommer der også “nye ansigter” på gaden; Frihedkæmperne