Bundsø i “gamle dage”

Billeder ovenfor, viser pumpestationen i 1912

Vådområdeprojektet Bundsø er jo en del af en større indsats på landsplan, med det formål at skabe et renere og mere artsrigt kystvand ved at kvælstof fjernes fra vandmiljøet.
Dette vådområde skal være med til reducere udledningen af kvælstof til Alssund, Als Fjord og Aabenraa Fjord.

Tidligere tider var tankegangen anderledes! Hvilket efterfølgende billeder viser.