Storegade 7, Nordborg

Billedet ovenover er fra 1925

Oprindelig er dette hus tilsyneladende blevet brugt til beboelse for afgåede præster og for præsteenker. 1661 nedbrændte det, og den daværende hofpræt Bartholomæus købte brandtomten, hvorpå han byggede et nyt hus, hvori han holdt “Vinduesøl” samme år.
Fra Finmanns notater om Hus til Hus

i 1995