Storegade 11, Nordborg

Billedet herover er fra 1878, med familien Drecher

1777-1794 Ejer.
Thomas Lorenzen, skipper og landbesidder.
* ca. 1743 i Helved.
x 1778 med Friederica Wolffsen, * 1736 som datter af skovrider Henning Wolff og hustru Anna Catherine, Løjtertoft 12.

Huset nedbrændte under Nordborgs brand 1792.

Flg. oplysninger vedr. brand og genopbygning fremgår af diverse protokoller:
Bygherre: Thomas Lorenzen.
Størrelse: Før brand:  9 fag beboelse, 16 alen bjælker. Efter brand.: 9 fag beboelse, 16 alen bjælker
Brandforsikring: 520 rdl.
Tab på løsøre: Anmeldt: 1123 rdl.  Modtaget: 119 rdl.

Fra Finmanns Hus til Hus