Storegade 15, Nordborg

Billedet herover er fra 1941

I denne ejendom var der i mange år borgerskole. Første gang den kan findes er 1640, hvor Martin Præceptor holdt vinduesøl, hvorfor man kan gå ud fra, at dette også må være byggeåret.
Fremover boede i huset præceptorer, hvilket var navnet på førstelærere. Senere boede der også undermestre, som var andenlærere.

I 1939 solgtes den til Nordborg Sparekasse for 7.000 kr., men ejendommen kunne ikke overtages før biblioteket var blevet flyttet. 1940 blev den derefter nedbrudt, og en ny sparekassebygning blev opført. I 1943 åbnede Sparekassen i den nye bygning, det fortælles som et kuriosum, at da byggeriet fandt sted under krigen, kunne man ikke skaffe lange jernbjælker, men måtte i stedet bruge bjælker af træ.

Fra Finmanns hus til hus