Storegade 19 Nordborg

Billedet herover er fra 1912

Huset blev lejet ud til:

1832-1841.
Friedrich Heinrich Wilhelm Drescher, toldkontrollør og parcelbesidder, boende på Tontoftgård, Tontoft 13.

Huset blev lejet ud til:
Christian Gottfried Drescher, skibskaptajn og borgerrepræsentant, samt medstifter af Nordborg Sparekasse. * 1802 som søn af ejeren af huset.
x 1831 med Catharina Maria Dorothea Hansen, * 1807 som datter af skipper Martin fra Sønderborg.
De boede her i huset indtil 1841, hvor de købte Storegade 11.
Fra Finnamans Hus til hus