Storegade 34, Nordborg

Billedet herover er fra 1910

1960-1986.   Jørgen Helmut Jensen, herreekviperingshandler.
x 1957 med Karen Margrethe (Kamma), * 1932 som datter af
Manufakturhandler Niels Skov.
De overtog 1961 herreafdelingen fra hendes broder, Niels Frederik Skov, Storegade 37.
1984 udvidedes med en lædervareafdeling.
1986- 1996,  Karen Margrethe Jensen, enke.
1996-            Tip-Top Nordborg APS, v. Arne Asmussen.

Fra Finnmans hus til hus