Storegade 37, Nordborg

Billedet herover er fra 1875

1896-1923,   Catharine Marie Frantzen, jordemoder, moder til forrige ejer.
1923-1954,   Niels Jensen Skov, manufakturhandler.
Efter at være kommet hjem fra 1. verdenskrig åbnede han forretning, Ridepladsen 1, hvor hans søster, Nanna, i forvejen havde en broderiforretning. 1923 købte han ejendommen her, den blev bygget om til et hus på 2 etager med forretning i under-etagen,1939 udvidedes med en stor dameafdeling.
Han var mangeårig formand for Nordborg Erhvervsforening og for Nordborg Sparekasse.
1954-1954,   Helene Marie Skov, i fællesskab med 4 børn fra sin afdøde mands 1. ægteskab.
1954-1983,   Niels Frederik Skov, manufakturhandler. * 1925 som søn af forrige ejer. Han var ligesom sin fader formand for Nordborg Sparekasse, samt for teaterforeningen Konkordia.
1983-           Henrik Sandbeck, manufakturhandler.

Fra Finmanns hus til hus