Storegade 52, Nordborg (Hotel Union)

Billedet herover er fra 1870

1938-1940,          Peter Hansen Holm, hotelejer og vognmand.
1940-1945,          Hans Michael Drescher, hotelejer og gæstgiver
1945-1946,          Chr. Hansen Mayland, snedkermester i Sønderborg.
1946-1947,          Kathrine Marie Truelsen, Sønderborg.
1947-1962,          Matthias Nørgård, hotelejer og gæstgiver.
1962-1965,        Andreas Nielsen, depotbestyrer, gift med Laura.
1965-1971,        Jens Svendsen, kaldt “Låsby-Svendsen”, handelsmand. Hotel og gæstgiveri blev udforpagtet til:
1966: Laura og Andreas Nielsen
1966: Else Rasmussen
1967: Henny og Poul Hansen
1968: Jørgen Jørgensen

Ejendommen nedbrændte 1971, brandtomten solgtes til grosserer Arne Hansen, København, der samme år videresolgte til testauratør Jørgen Jørgensen. Herefter blev den købt af kommunen, der anlagde parkeringsplads. Udhuset mod øst, hvor der tidligere havde været autoværksted, blev udlejet til bogtrykker H. C. Lorenzen.

Fra Finmanns hus til hus