Storegade 61, Nordborg

Billedet herover er fra 1890

1835-1856          Christian Hansen, sadelmager, x med Maria, f. Christensen fra Elstrup.
1856-1913          Hans Chr. Hansen, sadelmager, en søn af forrige ejer. x med en datter af skrædder Zander fra Sønderborg.
1913-1933          Hans Chr. Hansens’arvinger:
Marie Hansen, frk,               * 1854
Anne Cathrine Hansen, frk. * 1859
Dorothea Christine, frk.       * 1863
De drev i mange år en velrenommeret modeforretning.
Marie Jørgensen hans kone * 1885
1933-1963         Anna Sophie Wiese, f. Frederiksen, x med kæmner Knud Rudolph Nørring Wiese.
1963-1972         Knud Wiese, kæmner, tidligere landmand og kasserer i Folkebanken, i fælleseje med Sin kone, Anna Sophie.
1972-1983        Axel Sønderby, malermester.
1983 Per Paasch, fabriksarbejder