Storegade 82, Nordborg

Billedet herover er fra 1990

1914-1964

Franz Nicolai, snedkermester og møbelfabrikant.
Fabrikken og pakhuset blev brudt ned, og materialerne blev brugt til bygning af et savskæreri og et maskinsnedker-værksted, som blev bygget, hvor pakhuset tidligere havde ligget.
Dette nedbrændte 1928, og der blev derefter opført en trævarefabrik på 2 etager, som nåede sin glansperiode under 2. verdenskrig, hvorefter omsætningen stagnerede. 1964 solgtes bygningen til Danfoss, der i en årrække. havde snedkerværksted her, for øvrigt under ledelse af den forhenværende ejers søn.
1920 byggede Franz Nicolai en stor villa umiddelbart øst for fabrikken, den blev 1964 frastykket og solgt, hvorefter den fik art. 926, Storegade 84.
1964                   Danfoss.
Indtil 1979 var der herefter snedkerværksted, som blev flyttet til Elsmark, hvorefter bygningen blev stillet til rådighed for forskellige aktiviteter, bl.a. øvelokale for Danfoss orkesteret, Danfoss kunstforening som forestod skiftende udstillinger, og der indrettedes herudover forskellige former for hobbyværksteder.

Fra Finmann’s hus til hus