Holmgade 6 “Hotel Harmonien”

Billedet herover er fra 1910

1831 – 1868 Ernst Andreas Petersen, gæstgiver. *1804 som søn af forgængeren. x1831 med Anne Margrethe, * 1802 som datter af væver Jørgen Lange, Ulbjerggade 9-11. Han overtog ejendommen efter sin fader og holdt her klub for den tyske forening ”Harmonien” Iflg. Chr. Knudsen:
Det gik ham ligesom den bekjendte kandestøber Hermann von Bremen, da prøjserne 1864 kom til Nordborg og internerede herredsfogeden, overdrog de Herr Petersen Archivet i Nordborg. Denne følte sig i sin nye borgmesterværdighed, vandrede op ad gaden med en pakke papirer under hver arm, nikkede til fol, der kom til vinduerne, og da han nåede til sit hjem, blev han modtaget af sin kone med det frydefulde udråb ”Jetzt Petersen sind wir auf unsere Platz”
Værdigheden varede kun den tid, hønsene fløj op, og til de fløj ned igen, thi dagen efter meldte sig strax en kandidat til det ledige borgmesterembede, nemlig Herr Boisen, som overtog den plads, som Herr E. Petersen havde tiltænkt sig.
1868 – 1898, Andreas Georg Petersen, gæstgiver.
1898 – 1898, Lorenz Hansen, agent.
1898 – 1899, Peter Petersen, ølbrygger i Sønderborg.
1899 -1902, Enken Annette Christine Margrethe Petersen, f. Nielsen, Sønderborg.
1902 – 1907, Christian Gehl, kromand, tidligere på Nordborg Slot.
1907 – 1909, Hans Thomsen Ohlesen, kromand.
1909 – 1909, Fridrich Behrendsen, landmand fra Rendsborg.
1909 – 1910, Nordborg Sparekasse.
1910 – 1919, Hans Schmidt, kromand.
1919 – 1920, Mogens Friis, købmand i Hillerød og Hans Peter Hansen, købmand i Hillerød.
1920 – 1929, Jens Åge Johannsen, hotelejer.
1929 – 1946, Hans Nicolaisen Schmidt, kromand og hotelejer, senere også biografejer. 1941 forpagtet ud til H. P. Andersen.
1946 –            Sigrid Hovgård Sørensen, kroværtinde.
-1992, Hans Chr. Staugård, konsulent, Hellingsøvej 6, Tumbøl
1992 –           Svend Christensen og Gunther Arnold

Planlagt nedrivning primo 2024!

Fra Finmann’s hus til hus