Storegade 89, Nordborg

Billedet herover er fra 1932

1951-1958,          Christen Hansen Christensen, overlærer ved Nordborg skole.
1958-1979,          Peter Jollmand, gårdejer.
1979-1985,          Louise Dor. Jollmand, enke.
1985-1985,          F. Fosmark og Bo Nørrelykke.
1985-1989,          Kim og Helle Kristensen.
1989-1994,          Winni Nielken Sobul og, Jørgen Jensen Sobul.

Fra Finmann’s hus til hus