Malerforretningen på Stakkelhøj

Billedet ovenfor er fra Nordborgvej 16 taget i 1913, på billedet familien Petersen

Omkring 1890 blev landevejen fra Sønderborg til Nordborg rettet ud mellem Elsmark og Havnbjerg ved Stakkelhøj. Den gamle landevej havde indtil da dannet skellet mellem gårdejer Christen Jensens (1854 – 1948) og gårdejer Christen Petersens (1853 – 1924) marker. Nu tog man en luns af Christens Jensens mark, og der fremkom en trekant, der tilhørte samme, men nu på den anden side af vejen således, at det trekantede jordstykke kom til at hænge sammen med Christen Petersens marker. Det havde været oplagt at Christen Jensen solgte jorden til Christen Petersen, men det kunne man ikke blive enige om, for derved forrykkede forholdet mellem de to gårdes areal sig til fordel for den ene. Det endte med, at Christen Jensen solgte trekanten som byggeplads til bygmester Jens Fangel fra Lavensby.

Jens Fangel opførte så i 1893 et fem fags hus, som han selv flyttede ind i. Dengang gik den ”nye” landevej lige forbi og langs med huset.

Billedet er fra 1914
Plakaten er fra 1914
Nordborgvej 16 i 80’erne

Fortsæt evt. læsning i “Årskrift 2013”. Hvorfra teksten er hentet.

Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området