Jeanne d’Arc i Nordborg

Under stor opmærksom i byen, kom Jeanne d’Arc tilbage til Nordborg i 1993. I godt 85 år havde hun stået i en kælder på Sønderborg Slot.

Hendes første stop blev Hotel Nørherredhus. Hun skulle hjælpe daværende forpagterpar Sonja Karaoglan og Tom Christensen, med at krostuens gæster udviste sømmelig optræden. Senere fik hun nogle år på Nordborg Slot. Til sidst kom hun til Arkivet her på Løjtertoft.

Jeanne d’Arc der nu er næsten 200 år gammel trænger til stor opmærksom med hensyn til renovering. Det magter vi ikke, eller rettere – det har vi slet ikke forstand på, og vi har heller ikke økonomiske midler til en renovering. Vi har derfor besluttet at hun de næste mange år skal være en del af Sønderborg Slot igen.

Gunnar Dahl

Arkivleder Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

Jeanne d’Arc i Nordborg

Af René Rasmussen Museumsinspektør Sønderborg slot

Da den danske guldalderdigter Adam Oehlenschläger i 1835 besøgte hertugen af Augustenborg, beså han mange af Als og Sundeveds seværdigheder – og forevigede dem i sin digtning.

Blandt de mere særprægede udflugtsmål var en mere en to meter høj træfigur af Jeanne d’Arc – også kendt som Jomfruen fra Orleans. Figuren stod i haven hos købmand F. la Motte i Nordborg. La Motte havde personligt i 1824 skåret figuren af en stor egestamme.

Jeanne d’Arc (1412-1431) var som bekendt en fransk heltinde fra 100-årskrigen. Iført mandsklæder og rustning stillede hun sig i spidsen for befrielsen af Frankrig fra engelsk dominans. Hun endte sine dage på bålet i 1431, men opnåede med tiden status som fransk nationalheltinde og -helgen.

Hvorfor købmand la Motte har følt sig inspireret til at skære en figur af lige netop Jeanne d’Arc, fortaber sig i historiens tåger, og Oehlenschlägers digt er ikke videre oplysende på det punkt. Men familien la Motte stammede fra Frankrig, hvilket formentlig er den væsentligste grund.

Oehlenschlägers ni vers lange digt om Jomfruen fra Nordborg bærer titlen Billedhuggeren. Det er dog ikke just et hyldestdigt til hverken kunstværket eller dets skaber: ”Jeg saa et underligt Afgudsbilled / som Laaget til en Mumie fast””fast” betyder her ”næsten”. Figuren giver han dog også associationer i retning af en mexicansk afgud, de bibelske afguder og monstre Baal, Molok – og endda Udgårds-Loke, jætten fra den nordiske mytologi, der som bekendt er både stor og grim!

Værkets skaber, den gamle, sølvhårede købmand la Motte, forklarer venligt, at: ”Det Jomfruen er af Orleans / Jeg har af Træet selv hende skaaret”. Ved denne oplysning forstår Oehlenschläger bedre, at Jeanne d’Arc kunne jage englænderne på flugt: ”Ha!”, raabte jeg, ”nu kan først jeg forstaa / hvorledes hun bedøvede Sværdet: / Man aldrig saa snart hendes Aasyn saa / Før straks man maatte flygte forfærdet!”

Synet af hende var altså tilstrækkeligt til at fjenden flygtede, mente den danske guldalderdigter!

I 1908 forærede billedskærerens oldebarn figuren til det da nystiftede museum i Sønderborg. Her stod Jomfruen fra Orleans, indtil hun i 1993 blev ført retur til Nordals, først til Nørherredhus og siden til Nordborg Slot og sidst til Nordborgs Lokalhistoriske Arkiv.

Hun er nu blevet returneret til Museum Sønderjylland, og dermed i gode hænder.

Hun er dog for nylig blevet returneret til Museum Sønderjylland.